| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : Knowledge Sharing > เพิ่มประสิทธิภาพ
  กรณีศึกษา

One point lesson - การใช้มาตรวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีเข็มหน้าปัดชี้ในพื้นที่ NG (สีแดง) หมายถึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบำรุงรักษาโดยด่วน


การใช้สื่อสัญลักษณ์ (Visual Aid) ในการควบคุมสินค้า
การใช้สื่อสัญลักษณ์ (Visual Aid) ในการควบคุมสินค้า โดยใช้สีของบรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องบ่งชี้วันผลิต หรือประเภทของสินค้า


  อื่นๆ

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose)
จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose)เป็นโครงการร่วมวิจัยระหว่าง NECTEC, MTEC, NANOTEC, มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทเอกชนที...


วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำยาเช็ดพื้นจากน้ำมันไพลสู่เชิงพาณิชย์
วันที่ 12 พ.ย. 2552 นางอัญชลี กมลรัตนกุล รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ และ นายพลพฤทธิ์ รัตนภิญโญกุล กรร...


Blue Ocean จาก Area DNM - 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ QCC 2009
ประกาศผลการแข่งขัน QCC 2009 รอบชิงชนะเลิศ ของหน่วยงาน Services Operation True Online


ประกาศผล Thailand Quality Prize 2009 (ครั้งที่ 26)
ประกาศผล Thailand Quality Prize 2009 (ครั้งที่ 26) คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และรอ...


โรงงานโตโยต้า ในประเทศญี่ปุ่น
โตโยต้าใช้ไฟสัญญาณแสดงสถานะการทำงาน และติดตั้งเครื่องมือที่ง่ายต่อการหยิบใช้ ในการประกอบชิ้นส่วน


ระบบการผลิตแบบลีน – การจัดการกระบวนการที่เป็นเลิศ
เป็นเครื่องมือในการจัดการกระบวนการ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์การ  โดยการพิจารณาคุณค่าในการดำเนินงานเพื่อมุ...


  กรณีศึกษา ภายในเครือฯ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต