| Login
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : เกี่ยวกับเรา > คำสั่งประกาศโครงการระดับเครือฯ
 เกี่ยวกับนโยบาย

  คำสั่งประกาศโครงการระดับเครือฯ

ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน เครือฯ.
ประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้การ ทำโครง...
คำสั่งโครงการประหยัดพลังงาน
ตามที่ทางรัฐบาลได้รณรงค์ให้องค์กรต่างๆ รวมทั้งประชาชนคนไทยให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน โดย ตั้งเป้าหมายท...
ประกาศแต่งตั้งผู้ประสานงานโครงการประหยัดพลังงาน
ตามที่เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายส่งเสริมการประหยัดพลังงานในองค์กรต่างๆ ของเครือฯ เพื่อให้ การดำเนินก...
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานโครงการประหยัดพลังงาน
เพื่อให้การรณรงค์ประหยัดพลังงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นไปอย่างมีระบบ และบรรลุตามเป้า หมายที่วางไว้....
ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการประหยัดพลังงาน
ขอเรียนเชิญอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาโครงการ ประหยัดพลังงา...
สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต