| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : Knowledge Sharing > พลังงาน External
พลังงาน

  พลังงาน

  ใช้ไฟฟ้าให้เป็น ลดเห็นๆ ตอนบิลมา...กับการไฟฟ้านครหลวง

 

ปัจจุบันประเทศไทยต้องนำเข้าเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ คิดเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาทต่อปี วันนี้เราสามารถช่วยชาติได้ด้วยการประหยัดพลังงาน และใช้อย่างถูกวิธี ลดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ต้องออกแรงมากมาย เพียงแค่เอาชนะพฤติกรรม หรือความเคยชินเดิมๆ เท่านั้นเอง  อ่านต่อ...

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต