| Login
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : Knowledge Sharing > การเพิ่มผลผลิต External
การเพิ่มผลผลิต

  การเพิ่มผลผลิต

  โรงงานโตโยต้า ในประเทศญี่ปุ่น
  โรงงานโตโยต้าในประเทศญี่ปุ่น
  ใช้ไฟสัญญาณแสดงสถานะการทำงาน และติดตั้งเครื่องมือที่ง่ายต่อการหยิบใช้
  อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ใช้เพื่ออธิบายกระบวนการ และใช้เพื่อสอนพนักงาน
  เก้าอี้จัดเก็บไว้ใต้โต๊ะ เพื่อประหยัดพื้นที่
  เครื่องทำความสะอาดรองเท้า ทุกคนต้องทำความสะอาดรองเท้าก่อนเข้าสายการผลิต
  ในบริเวณสำนักงาน เก้าอี้ถูกเก็บไว้ด้านข้างและใช้เพื่อพักเท่านั้น พนักงานทำงานในท่ายืน เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดถูกยกให้สูงขึ้น  และติดตั้งด้วยล้อ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
  5ส - ป้ายที่ติดไว้ที่เก้าอี้และที่โต๊ะ ใช้บ่งบอกว่าเก้าอี้และโต๊ะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม 5ส
  5ส – มีการระบุสถานที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ชั้นวางของติดตั้งด้วยล้อ เพื่อช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายยิ่งขึ้น
   5 ส
   5 ส
  การใช้สี เพื่อบ่งบอกการใช้งานของพื้นที่
  Visual Control Board
  Skills Matrix
  5 ส ได้นำมาปฏิบัติที่นี่อีกด้วย
   
   
   
   
   
   
สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต