| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.

หากต้องการปรับขนาดตัวอักษร โปรดคลิ๊กปุ่มขวามือบน ปุ่ม +A เพื่อเพิ่มขนาดตัวอักษร, ปุ่ม -A เพื่อลดขนาดตัวอักษร และปุ่ม R เพื่อกลับสู่ขนาดตัวอักษรเดิม


ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  VDO จิตสำนึก..
ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 28 - 30 เมษายน 2553
การอบรม เรื่องแนวทางในการทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC TOOLS) ที่โรงงานอาหารสัตว์น้ำเมืองเป๋ยไห่ เพื่อสร้างทักษะให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 7 - 9 เมษายน 2553
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าให้กับผู้บริหาร และพนักงานของสายธุรกิจไก่เป็ด และสายธุรกิจครบวงจรภูมิภาค และการสำรวจระบบไฟฟ้าที่ฟาร์มบางเหรียง ฟาร์มแพรกสุวรรณ โรงฟักไข่บ้านไร่ และฟาร์มรัตภูมิ 1,2


กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
คุณเมธีระ เสรีรัชวัชระ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักพัฒนาฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายพลังงานฉบับใหม่" ให้กับคณะผู้บริหาร และคณะทำงานฯ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน


พลังงานพลังงาน

วารสารเครือข่ายพลังงานชีวภาพ ฉบับที่ 1/2553

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านพลังงานชีวมวลและถ่านหินสะอาด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงา...

ลดโลกร้อน

ในภาวะที่ก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หากประชาคมโลกยังนิ่งเฉยและไม่ยอมทำอะไร ระดับความรุนแรงของปัญหาอาจมีมา...

เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกำลังคุกคามโลกของเราอยู่อย่างหนักนั้น อาจส่งผลระยะยาวอย่างมหาศาล พื้นที่ที่อยู่ในระด...


การเพิ่มผลผลิตการเพิ่มผลผลิต

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose)

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose)เป็นโครงการร่วมวิจัยระหว่าง NECTEC, MTEC, NANOTEC, มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทเอกชนที...

วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำยาเช็ดพื้นจากน้ำมันไพลสู่เชิงพาณิชย์

วันที่ 12 พ.ย. 2552 นางอัญชลี กมลรัตนกุล รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ และ นายพลพฤทธิ์ รัตนภิญโญกุล กรร...

Blue Ocean จาก Area DNM - 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ QCC 2009

ประกาศผลการแข่งขัน QCC 2009 รอบชิงชนะเลิศ ของหน่วยงาน Services Operation True Online
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันดิบ

เว็บลิ้งค์
Cartoon พลังงาน


<!--EEP โพลล์-->
คุณพอใจเนื้อหาในเว็บไซต์นี้มากน้อยแค่ไหน?

Submit Survey View Results
สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต
Energy SasvingProductivities