| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 28 - 30 เมษายน 2553

   

การอบรม เรื่องแนวทางในการทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC TOOLS) ที่โรงงานอาหารสัตว์น้ำเมืองเป๋ยไห่ เพือสร้างทักษะให้พนักงานสามารถมองเห็นแนวทางในการทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ด้านการผลิต และ เจ้าหน้าที่ด้านการซ่อมบรุง ประมาณ 30 ท่าน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต