| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 7 - 9 เมษายน 2553

   

สายธุรกิจไก่เป็ดร่วมกับสายธุรกิจครบวงจรภูมิภาค ภาคใต้ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมเข้าสำรวจภายในฟาร์ม เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า ให้กับผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดขึ้น ณ ครบวงจรภูมิภาคสาขา หาดใหญ่ ทั้งนี้ได้เข้าสำรวจระบบไฟฟ้า ณ ฟาร์มบางเหรียง ฟาร์มแพรกสุวรรณ โรงฟักไข่บ้านไร่ ฟาร์มรัตภูมิ 1,2 (ตรวจระบบไฟฟ้า โดยใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน เพื่อความปลอดภัย และลดการใช้พลังงาน)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต