| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2553

   

สายธุรกิจไก่เป็ดร่วมกับสำนักพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า โรงฟักหนองจอก ฟาร์มพระพุทธบาท และฟาร์มซับสนุน ด้วยกล้องตรวจจับความร้อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต