| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  Lotus Super Center เขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553

   

สำนักพัฒนาฯ ประชุมร่วมกับคณะทำงานด้านโครงการประหยัดพลังงาน และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ Lotus Super center เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โดยในปี 2009 ที่ผ่านมา Lotus สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ ประมาณ 3.5 ล้านหยวน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 17.5 ล้านบาท

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต