| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 11 - 15 มกราคม 2553

   

มีการจัดอบรมเรื่องการจัดการพลังงานเบื้องต้น การบำรุงรักษาแบบทวีผล(TPM)และ ตัวชี้วัด “ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร” ให้กับผู้บริหารและพนักงานที่โรงงานอาหารสัตว์ เมืองฉงชิ่ง และเมืองอู่ฮั่น เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักร โดยเริ่มเก็บข้อมูลเพื่อประเมินหาประเด็นในการปรับปรุงจากประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต