| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย - เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552

   

กลุ่มการตลาดและจัดจำหน่าย ได้จัดงาน Golden Ant ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานระดับปฏิบัติการ ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีโครงการที่เกิดขึ้นจากพนักงานสายงานสนับสนุนจำนวน 763 โครงการ  ซึ่งสามารถช่วยในการลดค่าใช้จ่ายได้ 26.42 ล้านบาท

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต