| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

   

คุณศัลย์ มูลศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารอาคารและการตลาด บริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด และผู้บริหารโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร งานสัมมนา The Promotion on Energy Efficiency and Conservation (PROMEEC) for Buildings in Southeast Asia ในหัวข้อ EE&C Best Practices in Thailand  ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีตัวแทนจากกลุ่มประเทศในอาเซียนอื่นๆ กว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำโครงการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารและสำนักงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต