| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

   

คณะผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น ECCJ, ACE และ พพ. เข้าเยี่ยมอาคาร CP Tower 1 ภายใต้โครงการ PROMEEC โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มเติม เช่น โครงการลิฟท์อัจฉริยะ, โครงการติดตั้ง CO2 Sensor ในสำนักงานเพื่อปรับอากาศอย่างเหมาะสม

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต