| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552

   

คณะทำงานด้านโครงการประหยัดพลังงานของโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ได้ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (Defrost on Demand) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของห้องเย็น โดยหลังจากการติดตั้งและเก็บข้อมูลเป็นเวลา 1 เดือน พบว่าสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของห้องเย็นลงได้ประมาณ 20%

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต