| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552

   

คณะทำงานศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว ภายใต้การนำโดยนายประเสริฐ แสงปิยะ ผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับสำนักพัฒนาฯ จัดทำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย พร้อมทั้งถ่ายภาพความร้อนของระบบไฟฟ้า เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ และป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต