| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552

   

สำนักพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร  ร่วมประชุมกับผู้บริหารและคณะทำงานโครงการประหยัดพลังงาน โรงงานผลิตไก่ย่างห้าดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสำรวจศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  ได้สรุปร่วมกันในแนวทาง การอนุรักษ์พลังงาน เช่น โครงการบริหารการจัดการระบบแสงสว่าง ,โครงการบริหารจัดการระบบปรับอากาศ และการจัดการระบบห้องเย็นเก็บสินค้า  เป็นต้น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต