| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2552

   

คณะทำงานโครงการพิเศษร้อยเพชร ฟาร์มทดลองบ่อทอง เขาสมิง ท่าโสม และฟาร์มเกาะช้าง ร่วมกับสำนักพัฒนาฯ ทำการถ่ายถาพความร้อนของระบบไฟฟ้า เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ให้มีเสถียรภาพ และป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต