| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552

   

การอบรมเรื่องการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรกลเกษตร : คุณชนันนัทธ์ กัลยาณมิตร วิทยากรจากสำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เครือฯ ให้ความรู้ด้านการบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้รถอีแต๋น ภายในฟาร์มสัตว์น้ำเขตภาคตะวันออก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งอาหารและการขนส่งกุ้งจำหน่าย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อรักษาสภาพของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมทำงานอยู่เสมอ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต