| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร - เมื่อวันที่ 1 และ 3 กันยายน 2552

   

ได้มีการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงาน และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ที่สวนเกษตร จ.ชลบุรี และจ.ราชบุรี ซึ่งมีโครงการเกิดขึ้นใหม่จำนวน 2 โครงการ ประมาณการผลประหยัด 1 ล้านบาท/ปี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต