| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552

   

คุณชาญวิทย์ มโนธีรวัฒน์ ให้การสนับสนุนประกวดโครงการ QCC ภายในบริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ ได้แก่ โครงการลดความสูญเสียวัตถุดิบลวด โครงการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ เป็นต้น ซึ่งมีผลประหยัดรวม 2 ล้านบาทต่อปี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต