| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  ศูนย์การค้า Lotus Supercenter (Shanghai) - เมื่อวันที่ 13–16 กรกฎาคม 2552

   

ได้มีการจัดอบรมการทำโครงการประหยัดพลังงานและการบำรุงรักษาที่ดี ในระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็นในอาคาร โดยมีผู้เข้าอบรมประมาณ 40 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดจิตรสำนึกในการประหยัดพลังงาน และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ได้จริง

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต