| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร - เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552

   

คณะทำงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพได้จัดอบรมในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้ เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)” โดย ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายทฤษฎี และหลักการของเครื่องมือคุณภาพทั้ง 7 ชนิด และช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มตามหน่วยงานเพื่อทำ work shop โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานคิดหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หลังการทำ Work shop มีโครงการใหม่เกิดขึ้นประมาณ 18 โครงการ ประมาณการผลประหยัดต่อปีอยู่ที่ 8.4 ล้านบาท

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต