| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552

   

ทำการตรวจวัดประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ ที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง  ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 16 ปี ใช้สำหรับจ่ายน้ำร้อนให้กับห้องพักและส่วนซักรีด หลังจากตรวจวัดประสิทธิภาพช่วงต้นปี พบว่าสามารถทำโครงการประหยัดพลังงานได้ จึงเสนอให้มีการหุ้มฉนวนกันความร้อน และประหยัดเชื้อเพลิงลงได้ประมาณ 70 ลิตรต่อวัน หรือคิดเป็นเงินประมาณ 500,000 บาทต่อปี  โดยใช้เงินลงทุน 90,000 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต