| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อเดือน มิถุนายน 2552

คณะทำงานของบริษัท เชสเตอร์ ฟูดส์ จำกัด ทำการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมของร้านสาขาสุขาภิบาล 2 และได้กำหนดให้มีการปรับวิธีการ และช่วงเวลาในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ เพื่อไม่ให้ใช้ไฟฟ้าเกิน 30 kw.

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต