| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  ธุรกิจเขตประเทศเวียดนาม - เมื่อวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2552

ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพัฒนาฯ ร่วมกับคณะทำงานเขตประเทศเวียดนาม จัดฝึกอบรมระบบการจัดการพลังงาน และได้ทำการสำรวจการใช้พลังงาน ใน 2 หน่วยงานหลัก ที่เมืองด่องนาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เช่น การเปลี่ยนฉนวนท่อไอน้ำที่ชำรุด และกำหนดให้มีการตรวจวัดและติดตามการใช้พลังงานของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต