| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  ธุรกิจเขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 22 - 29 เมษายน 2552

ผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักพัฒนาฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับ ผู้บริหารและคณะทำงานที่ มณฑลเสฉวน เพื่อสำรวจการใช้พลังงานของหน่วยงานรวม 7 แห่ง และให้ข้อเสนอแนะ เช่น  การปรับปรุงระบบการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ และการตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต