| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  ธุรกิจเขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 16 - 18 เมษายน 2552

ผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักพัฒนาฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและคณะทำงาน ที่เมืองหนานทง เพื่อสำรวจการใช้พลังงานของหน่วยงานรวม 4 แห่ง และให้ข้อเสนอแนะ เช่น การซ่อมบำรุงฉนวนกันความร้อนของระบบจ่ายน้ำร้อนเข้าฟาร์ม และการปรับลดแรงดันอากาศในเครื่องอัดอากาศ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงาน เป็นต้น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต