| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2552

คณะทำงานของหน่วยงานธุรกิจสัตว์บก สายฟาร์มสุกร ทำการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ เพื่อพัฒนาระบบกำจัดก๊าซดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต