| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเครือฯ - เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552

คณะทำงานด้านการประหยัดพลังงาน และกลุ่มวิศวกรในเครือฯ ได้จัดประชุมหารือเรื่องการจัดทำมาตรฐานการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เพื่อให้เครือฯ มีแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต