| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  ธุรกิจเขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 7 - 10 เมษายน 2552

ตัวแทนจากสำนักพัฒนาฯ และสำนักความปลอดภัยฯ ได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องที่ โลตัสเซี่ยงไฮ้ เพื่อทำโครงการลดการสูญเสียของสินค้าหลังร้าน โครงการประหยัดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัย เช่น การอบรม 7ส การปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และการนำระบบบริหารจัดการพลังงานและความปลอดภัย ไปใช้กับร้านตัวอย่าง โดยผู้บริหารระดับสูงได้ตั้งเป้าหมายผลการประหยัดพลังงานไว้ที่ 20% ในเวลา 2 ปี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต