| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  ธุรกิจเขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2552

สำนักพัฒนาฯ และสำนักความปลอดภัยฯ ได้เข้าสำรวจการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มธุรกิจ Bio-Chemical เขตประเทศจีน ที่เมือง จิ้หนิง จู้หม่าเตี้ยน และผู่เฉิง เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การหุ้มฉนวนท่อไอน้ำ การนำน้ำ Condensate กลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการใช้พลังงานในการผลิตไอน้ำ และการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต