| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552

คณะทำงานด้านการประหยัดพลังงานของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำความเย็น สำหรับใช้พิจารณาการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศให้ดียิ่งขึ้น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต