| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2552

โรงงานแปรรูปไก่ มีนบุรี 1  ได้จัดอบรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ให้กับพนักงาน เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถนำความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่ทำงาน และที่พักอาศัย

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต