| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  ธุรกิจเขตประเทศเวียดนาม - เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552

   

ท่านประธาน มนตรี เจียรวนนท์ และตัวแทนจากสำนักพัฒนาฯ ได้ร่วมประชุมกับคุณ อนันต์ อธิกพาณิชย์ และผู้บริหารของธุรกิจเขตประเทศเวียดนาม ที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกเมืองด่องนาย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำด้านการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต