| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552

 
   

คณะผู้แทนของประเทศกลุ่มอาเซียน 20 ท่านเข้าศึกษาดูงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงานของอาคารฟอร์จูนทาวน์ ในโครงการฝึกอบรม การอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อนสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่จัดขึ้นโดยสำนักทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต