| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552

คณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพัฒนาฯ ได้เข้าเยี่ยมชมสายการผลิต โรงงานแปรรูปครบวงจร นครราชสีมา เพื่อศึกษาศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่อง IQF เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต