| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  ธุรกิจห้างซุปเปอร์แบรนด์มอลล์ - เมื่อวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2552
 

 

สำนักพัฒนาฯ และ สำนัก SHE เครือฯ ร่วมประชุมกับคณะทำงาน ของ Shanghai Kinghill Limited โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้นำเสนอให้ทางหน่วยงานทำการขยายผลโครงการไปยังบริเวณพื้นที่ของผู้เช่า และเสนอให้มีการจัดทำโครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต