| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและมัลติมิเดีย - เมื่อวันที่ 16 และ 18 กุมภาพันธ์ 2552
 

หน่วยงาน SAN และ Network Management ได้จัดกิจกรรม QCC ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกิดขึ้นมากกว่า 12 โครงการ จากกิจกรรม QCC และมีผลประหยัดโดยรวมประมาณ 11 ล้านบาท ในปีนี้ทางทีมงานจึงได้ขยายผลไปยังหน่วยงาน Network Management

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต