| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
 

ฟาร์มกุ้งกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดสัมมนาเรื่องการผลิตแบบ Lean โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดการสูญเสียจากการผลิต ในเบื้องต้นทางทีมงานได้กำหนดหัวข้อในการปรับปรุงไว้ประมาณ 10 เรื่อง และจัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต